Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak - Csakugyan felesleges a számháború az uniós tőkeszivattyúról

(Észrevételek Zsadányi István írásához) Folytatódik a Piketty-vita. A neves közgazdász blogbejegyzése nyomán kialakult diskurzusban Zsadány István több ponton kritikával illette Oblath Gábor számításait. Zsadányi bírálta, hogy a beérkező EU-transzferek és a külföldre távozó tőkejövedelmek egyenlegét Oblath miért korrigálta a kamatjövedelmekkel, illetve az újrabefektetett profittal. Oblath Gábor az alábbi írással reagált a felvetésekre. Miközben Zsadányi István írásának címe szerint "Felesleges számháború tört ki Piketty cikke miatt", a szerző maga kezdeményezett számháborút, azzal, hogy a Portfolio-n megjelent írásomban közölt számokat illette kritikával. A témáról szóló további cikkeink: 2018.02.17 11:15 Az uniós források és a hírhedt tőkeszivattyú - avagy kinek mi jár? 2018.01.31 13:06 Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak - Magyarország kizsákmányolásáról 2018.03.10 16:31 Felesleges számháború tört ki Piketty miatt 2018.03.14 10:05 Az uniós források és a hírhedt tőkeszivattyú - Ki legyen hálás kinek? Zsadányi számára nem világos: "a kamatok nettó egyenlegét (2,2%) miért kéne kivonni a tőkejövedelmek nettó egyenlegéből?" A Piketty-blogon megjelent írásból egyértelműen kiderül, hogy mi indokolja a tulajdonosi jövedelmeken belül az adósság-típusú kötelezettség után fizetett kamat, illetve a tulajdon után járó profit megkülönbözetését. A blogbejegyzés szerzője a következőket írja: "..Varsóban vagy Prágában (...) felhívják a figyelmet arra, hogy a nyugatról érkezett befektetések hozama magas volt, továbbá a vállalatok tulajdonosaihoz napjainkban kiáramló profit jóval meghaladja az ellenkező irányú európai transzferek mértékét" (Kiemelés - OG.) Nehéz lenne ennél világosabban megfogalmazni, hogy mit kívánt a szerző az európai transzferekkel szembeállítani: nem általában a tulajdonosi jövedelmeket (amelyek az adósság után fizetett kamatokat is tartalmazzák), továbbá nem az elsődleges jövedelmeket (amelyek a munkajövedelmeket is tartalmazzák), hanem kifejezetten a vállatok tulajosaihoz kiáramló profitot. Mivel Filip Novokmet (a vitatott ábra összeállítója), nem végezete el az idézett állításnak megfelelő korrekciót az alapadatokon, ezt én tettem meg helyette. A 2,2% levonása a blog-bejegyzés betűjének és szellemének egyaránt messzemenően megfelel. Zsadányi szerint "sokszor csak üzleti, irányítási döntés, hogy egy külföldi anyavállalat a leányát hitel vagy tőke formájában finanszírozza. Ezért, ha e tételt mégsem vonhatjuk le, akkor mégis 'fosztogatnak', mert az egyenleg már -1,1% lesz." Az idézet első felében megfogalmazott állítással olyannyira egyetértek, hogy pontosan annak megfelelően jártam el: az anyavállalati (tulajdonosi) hitelek nettó kamatát FDI- jövedelemként (a profitot kiegészítő tételként), nem pedig az adósság után fizetett nettó kamatként vettem figyelembe, így jött ki a GDP-arányos 4,8%-os FDI-jövedelem. Ezért az idézett második mondatban szereplő állítás tárgytalan. Zsadányi kitér az újrabefektetett profit kérdésére. Amint írja, e tétel (a GDP 1,6%) "levonása sem egyértelmű. Igaz, hogy ez egyfelől csökkenti a tőkéhez kapcsolható jövedelmek cash out flow-ját, de nem szabad elhallgatni, hogy ez növeli a nettó külső adósságunkat."Ami az idézett szöveg elejét illeti, egyetértek azzal az óvatos megfogalmazással, hogy az újrabefektetett profit értelmezése és kezelése nem egyértelmű. Eleve kérdéses, hogy indokolt-e profit-kivonásnak tekinteni ezt a tételt, hiszen a statisztika következetlenül kezeli: 10%-os tulajdonrész alatt nem profitkivonás (nem számolják el a külföldi részvényes javára), 10%-tól viszont igen. Ezért is tanácsolja az IMF módszertani útmutatója, hogy elemzési célokból ne csupán a hivatalos adatokat használjuk; támaszkodjunk a visszaforgatott profitot nem tartalmazó jövedelmi mutatóra is (11.41. szakasz, 190. old.). Bár nem kétséges, hogy jelentős tartalmi különbség van az effektív jövedelem-kivonás (osztalék), valamint a visszaforgatott profit között, a kontextustól, illetve az elemzés céljától függ, hogy az osztalékot, vagy a két tétel összegét tekintjük-e alkalmasabb mutatónak. Szerintem a Piketty-blogon megjelent írás mondandójával az első értelmezés (az effektív jövedelem-kivonás) volna összhangban, de nem ragaszkodom ehhez az értelmezéshez: az IMF tanácsát követve, nézhetjük így is, meg úgy is. Ellenben ragaszkodnom kell ahhoz, hogy a Zsadányitól idézett második mondat tévedésen alapul. A visszaforgatott jövedelem nem az ország külső adósságát (foreign debt), hanem a külföldi kézben lévő tulajdont (equity) gyarapítja. 2008-ban nem attól vált Magyarország sérülékennyé, mert túl sok FDI áramlott az országba, hanem azért, mert a GDP arányában túlságosan gyorsan, és más közép-kelet-európai országhoz viszonyítva túl magasra emelkedett az ország külföldi bruttó és nettó adóssága. Ebben azonban semmiféle szerepet sem játszott a Magyarországra visszaforgatott FDI-jövedelem. Befejezésül, egy adalék a magyar sérelmi közgazdaságtan működéséhez. Zsadányi szerint: "Döbbenet: több jövedelem folyik el innen, mint amit felzárkóztatásra visszakapunk." Az állítás megfogalmazóját nem igazán érdekli az az alapvető kérdés, hogy miért is kellene bármit is visszakapnunk abból a jövedelemből, amely a külföldi tulajdonban álló tőkével előállított bruttó hazai terméknek (a GDP-nek) a tulajdonosokat megillető része, s amely utóbbi jelentősen elmarad e tőkével előállított GDP-től. Létezik azonban példa arra, hogy fillére ugyanannyit kapunk vissza "felzárkóztatásra", mint amennyi "jövedelem folyik el innen": ez a nálunk újrabefektetett FDI-jövedelem. A sérelmi közgazdaságtan nézőpontjából azonban ez sem eléggé jó, hiszen (az EU-transzferekkel ellentétben) nem teljesen ingyenes: az újrabefektetett jövedelem emeli az FDI-állományt. Soha ennél rosszabbat! Oblath Gáborkutató, főmunkatársMTA Közgazdaságtudományi IntézetOblath Gábor az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézetének főmunkatársa, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszékének oktatója. 2009-2010-ben a Költségvetési Tanácsnak, 2001 és 2008 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris... Tovább »

Bemutatkozás

Kárpát Országos Vállalkozói  Szövetség (KOVÁSZ) célja, hogy segítse a kkv szektor szereplőit ötlettől a piaci megvalósulásig, illetve segítsen létrehozni egy stabil gazdasági alapokkal rendelkező nemzeti vállalkozói réteget a Kárpát-medencében.

Ezek érdekében a KOVÁSZ közös platformra szervezi a kkv szektor szereplőit, ahol szakértők segítségével személyre szabott versenyképes szakmai programokat szervez és amelyen keresztül egyedülálló szolgáltatások (fejvadászat, oktatás-szervezés, jogi és pénzügyi szolgáltatás, közigazgatási tanácsadás, személyzetfejlesztés, projekt és versenyképesség menedzsment, sales hous, stb..) érhetők el.
 
Aktív és konstruktív együttműködés kormányzati és társadalmi szervezetekkel, tudományos intézményekkel, valamint más üzleti, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel a fenntartható fejlődés hazai kérdéseiről folytatott párbeszédben és együttműködésben.

hirdetés

Tagjaink mondták

“Érdemes e vállalkozni, vidéken? Igen, de fontos, hogy kitől kérünk segítséget fiatal kezdő vállalkozóként! Üzletünket 2017. október 20-án nyitottuk, kibéreltük egy pavilont Nagykőrösön ahol igazi, hamisítatlan görög gyrost árusítunk helyben és házhoz szállítással is. Sikerünk titka, hogy csakis prémium alapanyagokat használunk. A legtöbb alapanyagot egyenesen Görögországból hozzák nekünk és bizonyos termékeink saját recept alapján készülnek. Szakmai segítséget és támogatást a KOVÁSZ tagjaitól kaptam, akik ötleteikkel, kapcsolataikkal és vállalkozói tapasztalati tudásuk átadásával segítik sikerre vinni a vállalkozásomat a kezdetektől. A legfontosabb, hogy bennük megtaláltam a mentort. Jelenleg a franchise rendszer szervezése-kialakítása folyik, amely a fejlődés fontos alternatívája.”

“Őszintén gondolkodó és önzetlenül segítő szervezetre leltem, ahol a tudás a fontos!”

“Egy mesterien kovácsolt lánc erejét is mindig a leggyengébb láncszem ereje határozza meg, ezzel szemben egy jól összekovácsolt közösség minden egyes tagja által csak még erősebb lesz. A KOVÁSZ egy valódi közösség! ”

Továbbiak

Partnereink