Hírek

Közel az igazság pillanata, amelyik autógyártó blöffölt, hatalmas összegeket veszít majd

Az autógyártóknak nem sok idejük maradt arra, hogy érdemben csökkentsék a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat, ráadásul az európai vásárlók körében terjedő dízelundor és az SUV szegmens népszerűsége tovább nehezíti a helyzetüket. Pedig elemi érdekük lenne, hogy teljesítsék az EU szigorú előírását, hiszen ellenkező esetben komoly pénzbüntetésekre számíthatnak hamarosan. A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS Komoly pénzbüntetések lógnak a levegőben Az Európai Bizottság és Tanács által korábban elfogadott rendelet értelmében az autógyártóknak 2021-re átlagosan 95 gramm/kilométerre kell mérsékelniük a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat. A JATO Dynamics által most közzétett statisztikákból viszont világosan kiderült, hogy az európai vásárlók dízelundora és az SUV szegmens népszerűsége miatt a legtöbb autógyártó esetében nemhogy csökkent volna a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás, hanem még emelkedett is tavaly. Ez viszont komoly probléma, hiszen azok a szereplők, amelyek nem lesznek képesek határidőre teljesíteni az előírásokat, komoly büntetésekre számíthatnak. A fenti kijelentés gyakran elhangzik, arról viszont szinte soha nem esik szó, hogy mégis mekkora bírságra is számíthatnak az egyes szereplők, pedig a válasz egyetlen képlettel megadható: többletkibocsátás × új személygépkocsik száma × az előírt többletkibocsátási díj Ez a képlet a többletkibocsátás díjának kiszámításához alkalmazandó képlet, vagyis ennek segítségével határozzák majd meg azt, hogy annak az autógyártónak, amelyik nem érte el 2021-re a 95 g/km CO2-kibocsátási szintet, mennyi büntetést kell fizetnie. Az ebből befolyó összegeket az Európai Unió általános költségvetési bevételének kell tekinteni. A könnyebb megértés érdekében tegyük fel azt, hogy az autógyártók minden igyekezetük ellenére sem fogják tudni 2021-re a tavalyi szintekről csökkenteni a flottájuk szén-dioxid-kibocsátását. Ebben az esetben a büntetésük összege úgy számolható ki, hogy a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás értékéből levonjuk a 95 gramm/kilométeres referenciaértéket, majd ezt a számot először megszorozzuk az EU-ban értékesített - egészen pontosan a tárgyévben, az EU-ban nyilvántartásba vett - új autók számával, majd másodszor a 2019-től hatályos 95 eurós többletkibocsátási díjjal. Azt, hogy egy ilyen feltételezés esetén az egyes gyártók mekkora büntetést kapnának, az alábbi táblázat foglalja össze. A táblázatban szereplő adatokkal kapcsolatban két dolgot viszont mindenképpen meg kell jegyezni: (1) több helyen is egy-egy cégcsoport márkája van feltüntetve, míg az esetlegesen felmerülő bírásokat nyilván nem egy-egy márkának, hanem a cégcsoportnak kell megfizetnie. (2) Az alábbi büntetések mértéke jelentősen csökkenhet már rövidtávon is, hogyha az autógyártók által az elmúlt hónapokban bejelentett nagyszabású beruházások és modelloffenzívák valóban megvalósulnak az alternatív meghajtású járművek területén. Felértékelődik a szuper-kreditek szerepe Sokszor elhangzanak olyan kijelentések is, hogy az autógyártók többsége valószínűleg nem fogja tudni teljesíteni az EU előírását, ugyanis a döntéshozók a földtől teljesen elrugaszkodott elvárást fogalmaztak meg velük szemben. Ez viszont önmagában nem igaz, az autógyártóknak ugyanis lehetőségük van arra, hogy a kitűzött célt teljesítsék akkor, hogyha sikerül valóban érdemben növelniük az alternatív meghajtású járművek részarányát a teljes értékesítésükön belül. Az alternatív meghajtású járművek értékesítését az EU díjazza is az úgynevezett "szuper-krediteken" keresztül. A rendszer lényege, hogy azokat a környezetbarát járműveket, amelyek 50 grammnál kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki egy kilométeren, az értékesítés évétől függően különböző szorzókkal veszik figyelembe. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, ha egy gyártó 2020-ban elad egy olyan autót, amelynek a szén-dioxid-kibocsátás kevesebb, mint 50 gramm/kilométer annak az autónak a kibocsátását duplán veszik majd figyelembe a teljes flotta átlagos kibocsátásának meghatározásakor. Vagyis a gyártókat az EU abban teszi érdekelté, hogy minél több alacsony, vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású autót értékesítsenek, hiszen azok nem csak lefelé húzzák a teljes flotta átlagos szén-dioxid-kibocsátását, hanem többszörösen kerülnek beszámításra. Az évek előrehaladtával természetesen csökken majd a környezetbarát járművek szorzója és így a megszerezhető "szuper-kreditek" száma is, hiszen feltételezhető, hogy az előállításuk egyre kisebb költséget jelent majd a gyártók számára a kapcsolódó technológiák fejlődésének köszönhetően. Az ökoinnovációért is jár kedvezmény A járműgyártóknak és a beszállítóknak érdemben sikerült lobbizniuk annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó innovatív technológiák fejlesztését és alkalmazását. Azok a gyártók, amelyek elismerten ilyen technológiákat fejlesztenek és alkalmaznak, az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat legfeljebb 7 grammal csökkenthetik kilométerenként.

Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak - Csakugyan felesleges a számháború az uniós tőkeszivattyúról

(Észrevételek Zsadányi István írásához) Folytatódik a Piketty-vita. A neves közgazdász blogbejegyzése nyomán kialakult diskurzusban Zsadány István több ponton kritikával illette Oblath Gábor számításait. Zsadányi bírálta, hogy a beérkező EU-transzferek és a külföldre távozó tőkejövedelmek egyenlegét Oblath miért korrigálta a kamatjövedelmekkel, illetve az újrabefektetett profittal. Oblath Gábor az alábbi írással reagált a felvetésekre. Miközben Zsadányi István írásának címe szerint "Felesleges számháború tört ki Piketty cikke miatt", a szerző maga kezdeményezett számháborút, azzal, hogy a Portfolio-n megjelent írásomban közölt számokat illette kritikával. A témáról szóló további cikkeink: 2018.02.17 11:15 Az uniós források és a hírhedt tőkeszivattyú - avagy kinek mi jár? 2018.01.31 13:06 Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak - Magyarország kizsákmányolásáról 2018.03.10 16:31 Felesleges számháború tört ki Piketty miatt 2018.03.14 10:05 Az uniós források és a hírhedt tőkeszivattyú - Ki legyen hálás kinek? Zsadányi számára nem világos: "a kamatok nettó egyenlegét (2,2%) miért kéne kivonni a tőkejövedelmek nettó egyenlegéből?" A Piketty-blogon megjelent írásból egyértelműen kiderül, hogy mi indokolja a tulajdonosi jövedelmeken belül az adósság-típusú kötelezettség után fizetett kamat, illetve a tulajdon után járó profit megkülönbözetését. A blogbejegyzés szerzője a következőket írja: "..Varsóban vagy Prágában (...) felhívják a figyelmet arra, hogy a nyugatról érkezett befektetések hozama magas volt, továbbá a vállalatok tulajdonosaihoz napjainkban kiáramló profit jóval meghaladja az ellenkező irányú európai transzferek mértékét" (Kiemelés - OG.) Nehéz lenne ennél világosabban megfogalmazni, hogy mit kívánt a szerző az európai transzferekkel szembeállítani: nem általában a tulajdonosi jövedelmeket (amelyek az adósság után fizetett kamatokat is tartalmazzák), továbbá nem az elsődleges jövedelmeket (amelyek a munkajövedelmeket is tartalmazzák), hanem kifejezetten a vállatok tulajosaihoz kiáramló profitot. Mivel Filip Novokmet (a vitatott ábra összeállítója), nem végezete el az idézett állításnak megfelelő korrekciót az alapadatokon, ezt én tettem meg helyette. A 2,2% levonása a blog-bejegyzés betűjének és szellemének egyaránt messzemenően megfelel. Zsadányi szerint "sokszor csak üzleti, irányítási döntés, hogy egy külföldi anyavállalat a leányát hitel vagy tőke formájában finanszírozza. Ezért, ha e tételt mégsem vonhatjuk le, akkor mégis 'fosztogatnak', mert az egyenleg már -1,1% lesz." Az idézet első felében megfogalmazott állítással olyannyira egyetértek, hogy pontosan annak megfelelően jártam el: az anyavállalati (tulajdonosi) hitelek nettó kamatát FDI- jövedelemként (a profitot kiegészítő tételként), nem pedig az adósság után fizetett nettó kamatként vettem figyelembe, így jött ki a GDP-arányos 4,8%-os FDI-jövedelem. Ezért az idézett második mondatban szereplő állítás tárgytalan. Zsadányi kitér az újrabefektetett profit kérdésére. Amint írja, e tétel (a GDP 1,6%) "levonása sem egyértelmű. Igaz, hogy ez egyfelől csökkenti a tőkéhez kapcsolható jövedelmek cash out flow-ját, de nem szabad elhallgatni, hogy ez növeli a nettó külső adósságunkat."Ami az idézett szöveg elejét illeti, egyetértek azzal az óvatos megfogalmazással, hogy az újrabefektetett profit értelmezése és kezelése nem egyértelmű. Eleve kérdéses, hogy indokolt-e profit-kivonásnak tekinteni ezt a tételt, hiszen a statisztika következetlenül kezeli: 10%-os tulajdonrész alatt nem profitkivonás (nem számolják el a külföldi részvényes javára), 10%-tól viszont igen. Ezért is tanácsolja az IMF módszertani útmutatója, hogy elemzési célokból ne csupán a hivatalos adatokat használjuk; támaszkodjunk a visszaforgatott profitot nem tartalmazó jövedelmi mutatóra is (11.41. szakasz, 190. old.). Bár nem kétséges, hogy jelentős tartalmi különbség van az effektív jövedelem-kivonás (osztalék), valamint a visszaforgatott profit között, a kontextustól, illetve az elemzés céljától függ, hogy az osztalékot, vagy a két tétel összegét tekintjük-e alkalmasabb mutatónak. Szerintem a Piketty-blogon megjelent írás mondandójával az első értelmezés (az effektív jövedelem-kivonás) volna összhangban, de nem ragaszkodom ehhez az értelmezéshez: az IMF tanácsát követve, nézhetjük így is, meg úgy is. Ellenben ragaszkodnom kell ahhoz, hogy a Zsadányitól idézett második mondat tévedésen alapul. A visszaforgatott jövedelem nem az ország külső adósságát (foreign debt), hanem a külföldi kézben lévő tulajdont (equity) gyarapítja. 2008-ban nem attól vált Magyarország sérülékennyé, mert túl sok FDI áramlott az országba, hanem azért, mert a GDP arányában túlságosan gyorsan, és más közép-kelet-európai országhoz viszonyítva túl magasra emelkedett az ország külföldi bruttó és nettó adóssága. Ebben azonban semmiféle szerepet sem játszott a Magyarországra visszaforgatott FDI-jövedelem. Befejezésül, egy adalék a magyar sérelmi közgazdaságtan működéséhez. Zsadányi szerint: "Döbbenet: több jövedelem folyik el innen, mint amit felzárkóztatásra visszakapunk." Az állítás megfogalmazóját nem igazán érdekli az az alapvető kérdés, hogy miért is kellene bármit is visszakapnunk abból a jövedelemből, amely a külföldi tulajdonban álló tőkével előállított bruttó hazai terméknek (a GDP-nek) a tulajdonosokat megillető része, s amely utóbbi jelentősen elmarad e tőkével előállított GDP-től. Létezik azonban példa arra, hogy fillére ugyanannyit kapunk vissza "felzárkóztatásra", mint amennyi "jövedelem folyik el innen": ez a nálunk újrabefektetett FDI-jövedelem. A sérelmi közgazdaságtan nézőpontjából azonban ez sem eléggé jó, hiszen (az EU-transzferekkel ellentétben) nem teljesen ingyenes: az újrabefektetett jövedelem emeli az FDI-állományt. Soha ennél rosszabbat! Oblath Gáborkutató, főmunkatársMTA Közgazdaságtudományi IntézetOblath Gábor az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézetének főmunkatársa, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszékének oktatója. 2009-2010-ben a Költségvetési Tanácsnak, 2001 és 2008 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris... Tovább »

Itt a halálkereszt! Hatalmas bajban a bitcoin

A legnagyobb kriptodeviza árfolyamával kapcsolatos bizonytalanságot tovább növeli, hogy a technikai elemzők is kezdenek elbizonytalanodni. Van rá okuk, hiszen a bitcoin egy "halálkereszthez" közelít. Az elmúlt napokban ismét felerősödtek az aggodalmak a kriptopénzek piacán, miután szabályozási kockázatok ismét előtérbe kerültek, és a Google is bejelentette, hogy megtiltja a szektorral kapcsolatos hirdetéseket. Mindez már eddig is nyomás alatt tartotta az árfolyamot, most pedig a technikai elemzők is elkezdtek aggódni. Az 50 napos mozgóátlag ugyanis felülről kezdi vészesen megközelíteni a 200 napos mozgóátlagot. Ha a két mozgóátlag elérni egymást, akkor kirajzolódik a "halálkereszt", ami további nyomás alatt tarthatja az árfolyamot. A "death cross" looms for Bitcoin https://t.co/w7YZNKEwfv pic.twitter.com/ykhpmy5iKs— Bloomberg (@business) 2018. március 17. A bitcoin árfolyama 8 000 dollár körül mozog szombaton a coinmarketcap adatai szerint, miközben a hetet még 9 500 dollár környékén kezdte. Forrás: Coinmarketcap.com

14 hasznos dolog a mindennapjainkból, amit nők találtak fel

Az emberiség történelmének hosszú időszakában jellemző volt a nemi diszkrimináció, ennek ellenére számtalan olyan találmány van, amit nőknek köszönhet a világ. Mindenki hallott már például Marie Curie-ről, aki a radioaktivitás úttörője volt, de az autók ablaktörlőjétől kezdve a golyóálló mellényeken át a Monopoly társasjátékig számos olyan nélkülözhetetlen dolog van, ami nőkhöz fűződik. A World Economic Forum 14 olyan találmányt szedett össze, amiről kevésbé ismert, hogy nőknek köszönhetjük. A hívásvárakoztartás Dr. Shirley Ann Jackson a távközlésben ért el áttörést, a nevéhez fűződik a hívásvárakoztatás és neki köszönhetjük, amikor a telefon kijelzi, hogy ki a hívó fél. Elméleti elemi részecskefizikából Ph. D-zett és az első afroamerikai nő volt, aki doktori címet szerzett az MIT-n. 1976 és 1991 között az AT&T Bell Laboratories-nél végzett kutatásokat, akkor fejlesztette ki a két hasznos funkciót. Forrás: AFP / Nicholas Kamm A fagyigép Nancy Johnson alkotta meg az első fagylaltkészítő gépet, amit 1843-ban szabadalmaztatott. A gép egy fából készült vödör volt, aminek a belsejében volt egy ónhenger, valamint egy lapát, ami egy hajtókarhoz volt csatlakoztatva. A fagylalt készítéséhez jeget kellett tenni a vödörbe, a hengerbe pedig az alapanyagot és kevergetni, amíg el nem készült a fagylalt. Forrás: Shutterstock Fontos gyógyszerek Gertrude Elion kollégájával, George Hitchings-zel forradalmasította a gyógyszerfejlesztést. Kutatásaik során sikerült olyan készítményeket kifejleszteni, ami a sejtnövekedést megzavarta, így elsőként sikerült olyan súlyos betegségeket kezelni, mint a leukémia. Forrás: Shutterstock Papírtáska Margaret Knight nevéhez fűződik a papírtáska. 1867-ben a Columbia Paper Bag Company-nál dolgozott, amikor elkezdett fejleszteni egy gépet, ami lapos aljú táskákat gyárt. Egyik kollégája, Charles Anan megpróbálta ellopni az ötletet, de Knight hosszú pereskedés után elnyerte a szabadalmat. Forrás: Shutterstock A Kevlar 1965-ben Stephanie Kwolek kifejlesztett egy olyan szintetikus anyagot, ami annyira erősre sikerült, hogy golyóálló lett. 1964-ben kezdett el dolgozni a DuPontnál. Egy évvel később érte el csapata az áttörést, amikor sikerült egy olyan anyagot létrehozni, ami ötször erősebb volt az acélnál. Ezt a Kevlar név alatt szabadalmaztatta a DuPont, amit manapság katonai sisakokban, golyóálló mellényekben és versenyvitorlásokon is használnak. Forrás: Shutterstock Hűtőpolcok Az 1900-as évek elején Lillian Gilbreth több olyan háztartási és irodai berendezést talált fel, ami nagyban megkönnyíti a mindennapi életünket. Neki köszönhetjük például a hűtő ajtajában lévő polcokat és a konzervnyitót. Forrás: Shutterstock A COBOL programnyelv Dr. Grace Murray Hopper tengernagyot az első programozók között tartják számon, úttörő volt a számítógépes nyelvek területén. A legnagyobb munkája a COBOL (Common Business Oriented Language) programnyelv megalkotása 1959-ben. Forrás: Shutterstock Monopoly Elizabeth Magie találta fel a társasjátékot, amin a világszerte népszerű Monopoly alapul. 1904-ben kapta meg a szabadalmat a "The Landlord's Game" nevű játékhoz, amit 30 évvel később Charles Darrow másolt le és adott el Monopolyként, amiből meg is gazdagodott. Forrás: Shutterstock Gyógyszer az égési sérülteknek Az 1990-es évek elején Dr. Fiona Wood feltalált az égési sérülteknek egy spray alapú gyógyszert. Forrás: AFP / Annaliese Frank Ablaktörlő Az autók szélvédőjén található ablaktörlőt egy alabamai hölgy, Mary Anderson találta fel, amikor New Yorkban kellett vezetnie hóesésben 1902-ben. 1903-ban kapta meg a szabadalmat az ablaktisztító eszközre. Forrás: Shutterstock Tükröződésmentes üveg Az első nő, aki doktori címet szerzett fizikából a Cambridge Egyetemen, Dr. Katherine Burr Blodgett volt. Üveggel dolgozott, a nevéhez fűződik a tükröződésmentes üveg, amit például szemüvegekhez használnak és a filmiparban. Forrás: Shutterstock Mosogatógép Az 1880-as években találta fel Josephine Cochrane az első olyan mosogatógépet, ami kereskedelmi forgalomba is került. A vagyonos hölgy szeretett volna egy gépet, ami gyorsabban mos, mint a szolgái. Miután megkapta a szabadalmat, éttermeknek és hoteleknek kezdte el értékesíteni a mosogatógépet, ami a KitchenAid nevet kapta. Forrás: Shutterstock Eldobható pelenka Az eldobható pelenka is egy hölgynek köszönhető, Marion Donovan találmányával forradalmasította a gyerekgondozást 1946-ban. De mégsem ő profitált belőle, hanem egy évtizeddel később Victor Mills, a Pampers megalkotója. Forrás: Shutterstock Csokis keksz A csokis kekszet az 1930-as években találta fel Ruth Wakefield, ami először a Toll House márkanév alatt került forgalomba. Egyszer (más alapanyagokból kifogyva) egy Nestlé csoki darabjait tette a sütibe, abban reménykedve, hogy megolvad, de végül kis darabokban megmaradt benne. Forrás: Shutterstock (World Economic Forum)

1 2 3 4