Hírek - Legfontosabb szövetségese dicsérte meg a magyar kormányt, de van egy nagyon nagy baj

A magyar gazdaság dinamikusan növekedhet az idei évben a német vállalatok szerint. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara rendszeres felmérése szerint a Magyarországon tevékenykedő német cégek idén tovább növelnék a beruházásokat és a foglalkoztatotti létszámot is. Ennek egyetlen komoly korlátja lehet, mégpedig az egyre súlyosbodó munkaerőhiány.

A magyarországi felmérésben a válaszadók túlnyomó többsége a tavalyinál jobb gazdasági helyzetről számolt be. A nemzetgazdaság jelenlegi állapotát 2005 óta eddig még soha nem értékelték ennyire kedvezően, mint idén - derült ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felméréséből. Régiós összevetésben javult a hazai gazdasági helyzet megítélése, több kérdésben utolérte a régiós átlagot, néhány kérdésben meg is haladta azt.

A válaszadó vállalatok mind a beruházások, mind pedig dolgozói létszám tekintetében további terjeszkedési szándékot jeleztek. Mindkét tekintetben a legnagyobb mértékű bővülési hajlandóságot tapasztaltuk 2000 ill. 2001 óta. Az előző évekhez hasonlóan elsősorban a nagy, jelentős mértékben exportközpontú feldolgozóipari vállalatok mutatnak átlagon felüli növekedési szándékot.

Javuló üzleti környezetÖsszességében kis mértékben javult az üzleti környezet értékelése a tavalyi eredményekhez képest. A gazdaságpolitikai kereteket, valamint az operatív piaci környezetet jobban ítélték meg a vállalatvezetők, a munkaerőpiaccal kapcsolatos kérdésekben pedig újra csökkent az elégedettség.

Legfontosabb szövetségese dicsérte meg a magyar kormányt, de van egy nagyon nagy baj


Az egyes tényezők közül különösen az adózás, valamint a közigazgatás terén volt tapasztalható érdemi javulás, kedvezőtlen irányba mozdult viszont a képzettség, ill. a képzési rendszer értékelése. Megjegyzendő azonban, hogy Több, az üzleti környezettel kapcsolatos kérdésben az átlagnál alacsonyabb a kis és közepes vállalkozások elégedettsége.

Nemzetközi összehasonlításban összességében javult a hazai üzleti környezettel való elégedettség relatív helyezése. Az adózás, valamint a közigazgatás terén a régiós átlagnál jóval kedvezőbb válaszok születtek Magyarországon, a munkaerőpiaci adottságok megítélése még elmarad a többi ország átlagától.

Eddig hagyományosan a munkaérőpiaci adottságok tekintetében mértük a legnagyobb elégedettséget, míg a gazdaságpolitikai keretek rendszerint elmaradtak a várakozások mögött

- olvasható a jelentésben. Az elmúlt három-négy évben azonban azt tapasztalták, hogy csökkenő tendenciát mutatott a munkaerővel kapcsolatos elégedettség, miközben a gazdaságpolitikai környezet javuló értékeléseket kapott.

A tendencia megerősítést nyert a 2018. évi felmérésben: A gazdaságpolitikai megítélése ismét javult, míg a munkaerőpiacra vonatkozóan folytatódott a kedvezőtlen irányú hangulatváltozás. Ennek hatására idén a két terület átlagos értékelése tovább közeledett egymáshoz, és csaknem azonos szintet ért el.

Gyors béremelés, nagy szakemberhiányA szakemberhiány továbbra is az egyik legégetőbb gond a magyarországi cégek számára. Az idei felmérésben a résztvevők 72 százaléka elégedetlen volt a jelenlegi helyzettel, ezen belül 29 százalék "nagyon elégedetlen", az átlagos értékelés gyakorlatilag a tavalyi - igen kedvezőtlen - szinten ragadt meg. A feszültségek nem korlátozódnak egyetlen vállalati szegmensre sem: ágazat, létszámkategória, exportorientáció vagy földrajzi elhelyezkedés szerint is minden szegmensben súlyos gond a munkaerő hiánya. Ezen belül a legnagyobb nehézségekkel szembesülnek a
  • nagy létszámú,
  • feldolgozóipari
  • és/vagy nagymértékben exportra termelő

vállalatok.

A munkaerőhiány több dimenzióban is kedvezőtlen hatást gyakorol a vállalatok működésére és üzleti döntéseire:
  • emeli a bérnyomást,
  • fennakadásokat okoz a folyó termelésben, ill. szolgáltatási tevékenységben,
  • befolyásolhatja a jövőbeni beruházásokat.


A tavalyi felméréshez képest idén fokozódó bérnyomásról számolnak be a cégek, örvendetes viszont, hogy a beruházási döntésekre egyelőre nem fejt ki számottevő hatást a munkaerőhiány.

Az elmúlt években a munkaköltségek emelkedésére adott vállalati becslések meglehetősen pontosan írták le a tényleges béralakulást. Tavaly mintegy 8 százalékos emelkedéssel számoltak a cégek, ehhez képest a bruttó keresetek a versenyszférában 11,6 százalékkal nőttek. Figyelembe véve az 5 százalékpontos szociális adócsökkentést, ez a tényleges költségek mintegy 7 százalékos emelkedését jelentette.

Az idei felmérésben a vállalatok átlagosan nyolc százalékos bérköltség-emelkedést prognosztizáltak, a medián 8%, a szélsőséges értékektől megtisztított számtani átlag pedig 8,3 százalék. A feldolgozóiparban valamelyest nagyobb, 9 százalékos emelkedést várnak, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban ennél lassúbb, 7 ill. 8 százalékosra. Mivel idén egy újabb, 2,5 százalékos szociális adócsökkentésre került sor, a jelzett 8 százalékos költségemelkedés mintegy tíz százalékos béremelési szándéknak felel meg.

A korrupcióban nincs javulásA jogbiztonság, a korrupció elleni fellépés, a gazdaságpolitika kiszámíthatósága valamint a közbeszerzések átláthatósága régóta meglehetősen negatív értékeléseket kaptak a vállalatvezetőktől. A kiszámíthatóság kivételével ezekben a kérdésekben sajnos az idei felmérésben sem tapasztaltunk érdemi javulást - írja a kamara.

A korrupció visszaszorításával továbbra is a válaszadók több mint 70 százaléka elégedetlen, a közbeszerzések tekintetében két harmados az arány, a jogbiztonság tekintetében pedig majdnem minden második cégvezető elégedetlen.


Ráadásul e kérdésekben - az adózással kapcsolatosan elmondottakhoz hasonlóan a kis és közepes vállalatok körében jóval nagyobb az elégedetlenség, mint a nagyvállalatoknál. Ezeken a területeken ezért további erőfeszítések szükségesek egy vállalkozás- és beruházásbarát környezet felé.

Szeretik MagyarországotTovább nőtt a megkérdezett vállalatok Magyarország melletti elkötelezettsége. A tavalyi 81 százalék után idén a cégek 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ismét Magyarországon eszközölné beruházását.

Legfontosabb szövetségese dicsérte meg a magyar kormányt, de van egy nagyon nagy baj


A 15 országban végzett nemzetközi felmérés szerint ismét Csehország lett a legvonzóbb befektetési helyszín, ezt követi Lengyelország és Észtország. Magyarország a 20 országot tartalmazó rangsorban a tavalyi 9. helyről idén a 10. helyre került.

Megjegyzendő, hogy több esetben az egyes országok megítélése csak minimális, statisztikailag nem szignifikáns mértékben tér el egymástól, így pl. Lengyelország, Észtország és Szlovákia mutatója gyakorlatilag megegyező értéket vett fel, ugyanez vonatkozik pl. Romániára és Magyarországra, vagy a Lettország, Litvánia és Horvátország hármasra is.

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy igen hasonlóak a térségben található befektetési feltételek, ezért konkrét beruházási döntések esetében akár kismértékű különbségek is bírhatnak perdöntő hatással

- mutatnak rá.

A felmérés adataiból számított DUIHK Befektetői Hangulat Index idén tovább emelkedett, a 28 pontos szint az eddig mért legmagasabb érték. Az index az elmúlt években nagyfokú korrelációt mutatott fel a magyar bruttó hazai termék alakulásával. Ennek figyelembevételével az idei évre is négy százalék fölötti gazdasági növekedést vár a kamara.


A Német-Magyar ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 1994 óta méri fel tagjainak és más Magyarországon működő vállalatok véleményét a gazdasági helyzetről és az üzleti környezetről. Idén 24-ik alkalommal végeztük el a felmérést. A 2018. február 1. és március 6. között végzett felmérésben 205 magyarországi vállalat vezetői válaszoltak kérdéseinkre. A válaszadók összetétele ágazat, létszám, telephely vagy export-hányad szerint az elmúlt években csak kis mértékben ingadozott, ennek köszönhetően biztosított az eredmények a korábbi évekkel történő összehasonlíthatósága is. 2006 óta a konjunktúrafelmérést azonos tartalommal, azonos időben elvégzik a közép- és kelet-európai térségben működő német külkereskedelmi kamarák is. Idén összesen 15 országban, 1.698 résztvevője volt a felmérésnek.
(Címlapkép forrása: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)