Hírek - Találkozhat az amerikai és a kínai elnök, ugranak a tőzsdék

Az emelkedő kötvényhozamok, a nem csituló kereskedelmi háború és a technológia szektor szenvedése hatalmas esést okozott szerdán az amerikai tőzsdéken, a Dow 830 pontos mínuszban zárt, ami minden idők harmadik legnagyobb esése pontban mérve. Az ázsiai tőzsdék is nagyot estek, a sanghaji tőzsde 5 százalék feletti zuhanással zárt. Az európai részvényindexek is esnek, míg a rendkívül negatív hangulatban a magyar tőzsde is szenved. A szerdai zuhanás után az amerikai részvényindexek felfelé kapaszkodnak.
<1. oldal>

áéíöőé

áááéúőééáőáíéáíáóóőéőááúóáóááóíáöőóáéíáúáíöíöőéáüőéáóééöéá

ááéééúőé

ééóáéőáöéóőéáűűöúőéáéáéáéééááőáéüööááéáéüí&áéü

ééé

úőééááééóááüíőíééóöéáőáíéááúöéíááááőáéáééíőáíéőüáüÁöééóááóééöéúőááééááééüöőáóéáíáóóőáőáééíőá

éáíéá

íőüööéáéááéáőééöéóééáóíááéüüööáéééőíééáéíéááéüááúáóéóááúéáéüáéőééáüúúéőüéáéáááéááéőööüööö

ááá

üööéáéáéóőéáőíéöáéüééáááéíáéüöüüéóáóááéüáéüíáéüíöüéáááé

éőééé

úőéáááőöőöéééőáíüáééáöáéáóééééóóá

á

éóééü

éééééóééőéáá

á

éőüé

őéáéáéééááóóőééíáüööéáéáóöéééáéíáéáéüóíéüéóáóííé

ééüíééééööíóáöéáíóáíéáúíáááááááááóéőáőőéééúéáőéá

áüá

éáááööéáőáé

á

éőé

őéőáéáőéáááúöéíáééőőáöéóóőéíőíééőáééáéüöüáíááéüüööíááéüíéááé

áááő

óőéíééőíáéüöüüéóáóááéüáíáéüöüéáííéíááéü

íéá

óőé

őáíááéíúáéééíüíúőéáíáőéóááüáóóéééíáüööéééáéíáíáőí

ááóéá

íüáíááüíáíáéőööüöüééíúőéáöáááé

á

áá

ááüöööááöáéüááéééö

á

éíő

úőéőöééááúááöéíáüáééóóáéüéáéü&áéíóééüööáéáá

óááőéáűűöáéüőáéíöáéÁáéíüíéúééáééáéü

íééőéíüööééáéüééüááéüíááéüííéáááéü

éőé

áóőéééáééáöé

á

áőóéőé

éőáööááőáóáóéőéáóééééáóüíééééő

á

ááüööéé

éááááööáéééööáőéóöééáöéááóóáíöéááööéé

á

áőáőééő

ééáóééöáő

á

áőéáÁáóí

é

őéééáóíéáééöáéóááéáöőééáéé

áőéíéáéáőáááóáőéőíáéöéíőéáöéáúíő

Pánik a tőzsdéken: zuhanás Ázsiában, Európa is nagy mínusszal nyithat

<2. oldal>

áéüáá

öőóőáéüéőáüüééááöőéőááőö

á