Hírek - Brexit-szavazás: megszavazták a halasztást

A brit kormány szerdán késő este bejelentette, hogy a korábban kidolgozott forgatókönyv alapján ma indítványt terjeszt a ház elé a Brexit halasztásának kezdeményezéséről. Amai szavazáson az alsóház megszavazta az indítványt.

Megszavazták a halasztást 2019.03.14 19:34

Támogatta csütörtökön a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) halasztását célzó kormányzati beterjesztést.

Az indítványra 412, ellene 202 képviselő voksolt. Az indítvány alapján a konzervatív párti brit kormány kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés törvényben rögzített jelenlegi, március 29-i határidejének meghosszabbítását.

A kormány június 30-áig kéri a hosszabbítást, de ez a viszonylag rövid, meghatározott ideig szóló halasztás az indítvány szerint akkor reális, ha az alsóház március 20-áig - a jövő heti EU-csúcs kezdete előtti nap végéig - elfogadja a Brexit feltételrendszerét tartalmazó, eddig kétszer is elutasított megállapodást.

Ebben az esetben a halasztás célja az, hogy legyen idő a kilépéshez szükséges jogszabálytervezetek törvénybe iktatására.

Theresa May miniszterelnök már előző nap figyelmeztette a képviselőket arra, hogy a Brexit-megállapodás elfogadása nélkül nagy valószínűséggel ennél jóval hosszabb halasztásra lenne csak lehetőség, és ebben az esetben az Egyesült Királyságnak nyilvánvalóan részt kellene vennie a május végén esedékes európai parlamenti választásokon.

(MTI)

Nem lesz újabb népszavazás 2019.03.14 18:58

Elvetett a londoni alsóház egy módosítót, amely újabb EU-népszavazás kiírását indítványozta.

A módosítási javaslatot egy képviselő ahhoz a kormányzati beterjesztéshez nyújtotta be, amelynek alapján a parlament felhatalmazná a konzervatív párti brit kormányt, hogy kezdeményezze az Európai Uniónál a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) halasztását.

A módosító indítvány a halasztás céljaként határozta volna meg az újabb EU-referendum kiírását, de a javaslatot a képviselők 334:85 arányban elvetették.

A módosítást nem támogatta a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt sem.

(MTI)

Brexit forgatókönyvek a halasztási szavazás előtt 2019.03.14 18:33

Ma szavaz az alsóház arról, támogatják-e a Brexit halasztását célzó kormányzati kezdeményezést. Ennek lehetséges kimeneteiről készítettük el az alábbi folyamatábrát:

Különösen izgalmas órák jönnek, jön a kritikus Brexit-szavazás 2019.03.14 07:33

A kabinet jelezte, hogy rövid idejű, legfeljebb június végéig terjedő, technikai jellegű halasztás uniós jóváhagyására csak akkor lát esélyt, ha a törvényhozók jövő szerdáig - vagyis még az Európai Unió jövő héten esedékes csúcstalálkozójának kezdete előtt - elfogadják a Brexit feltételrendszeréről szóló, eddig kétszer elutasított megállapodást.

Máshogy ennek nem is lenne értelme: június végéig nem lehet új megállapodást a tető alá hozni, tehát ha konkrétumok nélkül, csak a csodára várva egyezne bele az EU a Brexit kisebb halasztásába, saját magát lőné lábon, hiszen vészesen közeleg az Európai Parlament választása, majd az uniós hétéves költségvetés kialakítása - egyik esetben sem mindegy, hogy az Egyesült Királyság az unió része marad-e vagy sem.

Egyelőre nem ismert, hogy a kormány mikor terjeszti harmadszor is a ház elé a Brexit-egyezményt. Furcsa módon két elutasítás után növekedhet az esélye az elfogadásnak, hiszen a keményvonalas Brexit-pártiak elvesztették kedvenc forgatókönyvüket, a megállapodás nélküli kilépés lehetőségét. Innentől - ha tényleg kilépést akarnak - nem nagyon látszik más megoldás, mint a May-féle alku elfogadása.

Ugyanakkor még a "hard Brexiterek" teljes átállása is kevés lehet az elfogadáshoz.

Ezt a fordulatot egyébként az hozta el, hogy a megállapodás nélküli Brexit elutasítása nem a kormány javaslata alapján történt meg (az csak arról szólt volna, hogy az Egyesült Királyság a Brexit március 29-i határnapján nem léphet ki megállapodás nélkül az EU-ból), hanem egy olyan módosító indítvány formájában, amely azt kezdeményezte, hogy a parlament meghatározatlan időre mondja ki a megállapodás nélküli Brexit tilalmát. Ezt fogadták el a képviselők a szerda esti szavazáson csekély többséggel, 312:308 arányban.

2019.03.13 22:10 Elutasították a britek a megállapodás nélküli Brexitet

Ezután szavaztak a kormány immár módosított indítványáról, amelyet megváltoztatott formájában - vagyis annak kimondásával, hogy az Egyesült Királyság semmikor, semmilyen körülmények között nem léphet ki megállapodás nélkül az EU-ból - az alsóház 321:278 arányban elfogadott.

A végszavazás előtt teljes zűrzavar alakult ki a parlamentben, a kormány ugyanis saját, módosított indítványának leszavazására utasította a konzervatív frakció tagjait (akiknek előtte a módosítók megszavazásánál még szabad kezet adott), de számos tory képviselő - köztük több kabinettag - dacolt ezzel az utasítással, és vagy megszavazta a módosított formájú indítványt, vagy tartózkodott.

A mai indítvány pontosan úgy fogalmaz, hogy ha az alsóház egy héten belül, vagyis március 20-áig - az EU-csúcs kezdete előtti nap végéig - elfogadja a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét tartalmazó megállapodást, London a Brexit egyszeri, június 30-áig terjedő elhalasztását fogja kérni az Európai Uniótól, annak érdekében, hogy legyen idő a kilépéshez szükséges jogszabálytervezetek törvénybe iktatására.

Theresa May miniszterelnök már a beterjesztés ismertetése előtt közölte: ilyen rövid idejű, technikai jellegű halasztásra csak akkor van mód, ha a Brexit-megállapodást a képviselők elfogadják.

May szerint a háznak meg kell értenie, hogy ha továbbra sem támogatja a Brexit-feltételekről szóló egyezséget - amelyet a törvényhozók először januárban, majd kedd este ismét elutasítottak -, akkor a Brexit sokkal hosszabb idejű halasztására lesz szükség, különös tekintettel arra is, hogy a képviselők nem hajlandók elfogadni a megállapodás nélküli kilépés lehetőségét sem a március 29-i határnapon.

A brit miniszterelnök szerint ebben az esetben az Egyesült Királyságnak nyilvánvalóan részt kellene vennie a május végén esedékes európai parlamenti választásokon.

A Brexit halasztásának kezdeményezéséről szóló kormányzati beterjesztésben is szerepel, hogy ha az alsóház március 20-áig nem fogadja el az EU-val elért Brexit-megállapodást, akkor az Európai Tanács a jövő heti csúcsértekezleten a kilépés bármiféle halasztásának jóváhagyása fejében nagy valószínűséggel egyértelmű választ követel majd arra a kérdésre, hogy a Brexit-határidő kiterjesztése milyen célt szolgálna, nem utolsósorban annak eldöntésére, hogy egyáltalán milyen időtartamú halasztásról lehet szó.

A kormány beterjesztése is hangsúlyozza, hogy ha a halasztás túlterjed június végén, akkor az Egyesült Királyságnak részt kellene vennie a májusi európai parlamenti választásokon.